DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137516

ВПЛИВ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ НА ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС (З ПРАКТИКИ РОБОТИ «ФОРТЕЦІ ПІЗНАННЯ» У МІСТІ ОЛОМОУЦЬ)

Ольга Валенкевич

Анотація


У статті розглянуто діяльність чеського дитячого музею «Фортеця пізнання» у місті Оломоуць, де навчають та розвивають дітей з використанням інтерактивних технологій. На основі вивчення напрямів наукової освіти конкретної дитячої установи (ігрові форми, інтерактивні експозиції, програма діяльності гуртків для дітей, розвиток інфраструктури музею тощо) визначено місце дитячого музею в системі неформальної освіти Чеської Республіки. Зроблено висновок про необхідність запровадження досвіду такої роботи у вітчизняних дитячих музейних установах.

Ключові слова


культурно-освітня робота; чеський дитячий музей; інтерактивне навчання; науковий центр; музей науки

Повний текст:

PDF

Посилання


Гайда Л. А. Музей у навчальному закладі / Л. А. Гайда. – Київ:

Шкільний світ, 2009. – 128 с.

Довжук І. В. Основи музеєзнавства. Навчальний посібник /

І. В. Довжук. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164 с.

Караманов О. В. Музейна педагогіка в навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи / О. В. Караманов // Освіта та педагогічна наука: зб. наук. праць, 2012. – № 3 (152). – С. 5–12.

Концепція «Нова українська школа» [Електронний ресурс] / Режим

доступу: http://mon.gov.ua/konczepcziya.pdf.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті//

Педагогічна газета, 2001. – № 7. – С. 5–10.

Столяров Б. А. Музейная педагогика. История, теория, практика:

учебное пособие / Б. А. Столяров. – М. : Высшая школа, 2004. – 216 с.

Brabcová A. Brána muzea otevřená: Průvodce na cestě muzea k lídem a lidí do muzea / Alexandra Brabcová. – Praha: JUKO, 2003. – 585 s.

Šobáňová Petra. Edukační potenciálmuzea / PetraŠobáňová. – Olomouc, 2012.

Šobáňová Petra. Muzejní expozice jako edukační médium 2. díl: Výzkum současných českých expozic / Petra Šobáňová. – Olomouc: Univerzita Palackéhov Olomouci, 2014.

Pevnost poznání [Електронний ресурс] / Режим доступу:

http:/http://www.pevnostpoznani.cz/


Пристатейна бібліографія ГОСТ