DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137519

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЗА ПРОЕКТНОЮ МЕТОДИКОЮ

Єлізавета Воронова

Анотація


Мета статті полягає в розгляді використання проектних методів навчання під час аудиторних занять з англійської мови та самостійної роботи студентів. Підкреслюється, як проектна технологія в технічному вузі сприяє розкриттю творчого потенціалу особистості майбутнього інженера, що підвищує мотивацію до вивчення іноземної мови та розвиває навички комунікативної компетенції. Характеризуються та виділяються основні моменти використання проектної методики, висвічується актуальність ролі викладача, яка докорінно відрізняється від традиційної.

Ключові слова


проектна методика; психологія; навчання; творчий потенціал; мотивація; комунікативність; презентація; якість навчання; ВНЗ; проект; моніторинг; презентація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ващенко Г. Загальні методи навчання: підруч. для педагогів. – Вид.

перше / Г. Ващенко. – К. : Українська Видавнича Спілка, 1997. – 441 с.

Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови

в старших класах природничо-математичного профілю /

О. М. Горошкіна. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – 362 с.

Сибирская Н. П. Проектирование педагогических технологий /

Н. П. Сибирская // Энциклопедия профессионального образования в 3

т. – М., 1999. – Т. 2. – С. 344–345.

Заболотська О. О. Формування індивідуальності майбутніх учителів

словесників у професійні підготовці: монографія / О. О. Заболотська –

Херсон: Айлант, 2006. – 304 с.

Зимняя И. А. Проектная методика обучения английскому языку /

И. А. Зимняя, Т. Е. Сахарова // Иностр. яз. в школе. – 1991. – № 3. –

С. 26–32.

Воронова Є. М. Transportation. / Є. М. Воронова, О. А. Кальниченко – 2-е вид., перероб. і доп. – Харків: ХНАДУ, 2007. – 248 с.

Воронова Є. М. English Bachelors’coursein Ecology / Є. М. Воронова,

Н. І. Черкашина – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків: ХНАДУ, 2016 р.

– 364 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ