DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137542

ДИДАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ФІЗИКИ У ТЕХНОЛОГІЧНІЙ ОСВІТІ

Юрій Коломієць

Анотація


Актуальною проблемою підготовки спеціалістів є рівень фахової підготовки, головним засобом визначення якості знань студентів виступає контроль, як один із компонентів діагностування навчальних досягнень студентів. У статті проведено дослідження дидактичних особливостей практичного використання мультимедійних засобів контролю знань із загальної фізики у професійній підготовці вчителів трудового навчання. Особлива увага звернута на реалізацію тестового контролю знань засобами мультимедіа, як важливого чинника активізації навчального процесу.

Ключові слова


навчальний процес; інформаційні технології; тестовий контроль; мультимедійні засоби; технологічна освіта; загальна фізика.

Повний текст:

PDF

Посилання


Аванесов В. С. Основы научной организации педагогического

контроля в высшей школе / В. С. Аванесов – М. : Издательство

МИСиС, 1989. – С. 101–120.

Аванесов В. С. Форма тестовых заданий / В. С. Аванесов. – М. : Центр тестирования, 2006. – 137 с.

Альбін К. В. Методика викладання фізики / К. В. Альбін, М. С. Білий, С. І. Гончаренко, М. Й. Розенберг, А. М. Яворський. – К. : Вища

школа, 70 с.

Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи : навч. посібник /

А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2005. – 486 с.

Методика здійснення комплексної діагностики знань студентів з курсу загальної фізики: метод. рекомендації / за ред. М. І. Шута. – К. : НПУ, 2002. – 14 с.

Пасічник Ю. А. Проблеми викладання фізики в університетах і

Болонський процес [Електронний ресурс] / Ю. А. Пасічник,

Г. О. Шишкін. – Режим доступу : ttp://vuzlib.com/content/view/348/84.

Пінчук О. Проблема визначення мультимедіа в освіті: технологічний

аспект / О. Пінчук // Нові технології навчання. – К., 2007. – Вип. 46. –

С. 55–58.

Салівон Т. Л. Підготовка педагогів до розробки навчальних занять з

мультимедійним супроводом у класі інформаційно-комунікаційних

технологій / Т. Л. Салівон. – Біла Церква, 2005. – С. 64–69.

Скубій Т. В. Основні напрямки модернізації курсу загальної фізики у

вищих навчальних закладах / Т. В. Скубій // Наукові записки

Національного державного університету імені М. Гоголя: Психолого-

педагогічні науки. – 2011. – № 10. – С. 83–85.


Пристатейна бібліографія ГОСТ