DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137545

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Оксана Коробань

Анотація


Метою статті є вивчення питання формування політики ЄС в області професійної освіти і визначення шляхів її модернізації в Україні відповідно до європейських стандартів. У статті розглядаються питання формування політики ЄС в галузі регулювання професійно-технічної освіти. Виявлені основні фактори, що визначають стандарти освіти ЄС. Визначено проблеми професійної освіти в Україні, сфери співробітництва між Україною та ЄС у напрямку реформування національної системи професійної підготовки.

Ключові слова


вища освіта відповідного навчання; Європейський союз; євроінтеграція.

Повний текст:

PDF

Посилання


European Training Foundation [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/

Lisbon European Council Presidency Conclusions [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.europarl.europa.eu/

Грищук Ю. В. Поняття «професійна освіта та навчання» у

вітчизняному науковому просторі / Ю. В. Грищук // Освітологічний

дискурс. – 2014. – № 4. – С. 112–120.

Інформація щодо стану моніторингу виконання у ІІ кварталі 2015 року Угоди про асоціацію між Україною та ЄС [Електронний ресурс]. –

Режим доступу:http://www.google.co.uk/url?url=http://www.mon.gov.ua

Нижник В. М. Соціальна політика у формуванні антикризових

напрямів підвищення людського потенціалу України / В. М. Нижник //

Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки.

– 2010. – № 6. Т. 2. – С. 7–11.

Проект Європейського Союзу «НЕО – Національний Еразмус+ офіс в

Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.erasmusplus.org.ua/pro-nas.html

Сергеєва Л. М. Інституції професійно-технічної освіти країн

Європейського Союзу / Л. М. Сергеєва. – К. : Арт Економі, 2012. – 120 с.

Туринский процесс 2012: межстрановой отчет. Прогресс в развитии

навыков: от общих вызовов к особым решениям для каждой страны //

ЕФО. – 2013. – 52 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ