DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137637

ПЕРІОДИЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ (ХІХ – початок ХХІ ст.)

Мирослав Пагута

Анотація


У статті зроблено спробу обґрунтувати періодизацію розвитку вітчизняної професійної освіти впродовж ХІХ – початку ХХІ ст. На основі аналізу педагогічної теорії та практики означеного періоду виділено тринадцять періодів, кожен з яких характеризується змінами у професійній підготовці, викликаними як державною політикою, так і розвитком педагогічної науки загалом. Доведено, що професійну освіту сьогодні доцільно розглядати та аналізувати одночасно і як соціально- освітню сферу, і як невід’ємну складову розвитку економіки країни.

Ключові слова


професійна освіта; періодизація; розвиток; нижча професійна освіта; вища освіта; управління освітою; професійна школа; університет.

Повний текст:

PDF

Посилання


Артемова Л. В. Історія педагогіки України / Л. В. Артемова. – К. :

Либідь, 2006. – 419 с.

Батышев С. Я. Очерки истории профессионально-технического

образования в СССР / С. Я. Батышев. – М. Педагогика, 1981. – 351 с.

Жук І. Л. Підготовка робітничих кадрів на виробництві:

ретроспективний аналіз та оцінка сучасних тенденцій / І. Л. Жук //

Демографія та соціальна економіка, 2014, № 2 (22) – С. 145–154.

Лікарчук І. Управління системами підготовки кваліфікованих

робітників в Україні (1888–1988 роки) : монографія / І. Лікарчук. – К. : Вища школа, 1998. – 256 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки

[Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://www.meduniv.lviv.ua/files/info/nats_strategia.pdf

Пузанов М. Очерки истории профессионально-технического

образования в Украинской ССР / М. Пузанов, Г. Терещенко. – К. :

Вища школа, 1980. – 232 с.

Ханин Г. И. Экономическая история России в новейшее время. – Т. 1 : Экономика СССР в конце 1930-х годов – 1987 г. / Г. И. Ханин. –

Новосибирск : Из-во Новосибирск. гос. тех. ун-т, 2008. – 516 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ