DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137639

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ

Наталія Попова

Анотація


У статті аналізується зміст навчально-пізнавальної діяльності студентів вищого закладу освіти під час вивчення дисциплін харчового профілю. Визначені та охарактеризовані етапи формування знань, вмінь та навичок шляхом застосування різних спеціальних креативних методів навчання та розкриття їх ролі у формуванні пізнавального інтересу під час навчання дисциплінам харчового профілю. Впровадження цих методів навчання сприяє формуванню в майбутніх фахівців-технологів усвідомленої потреби у самостійному прагненні до професіоналізму, розвитку механізму самоорганізації розумової діяльності, створенню умов для самостійного набування знань, навичок, умінь та їх застосування на практиці.

Ключові слова


пізнавальна активність; пізнавальний інтерес; мотивація; проблемна ситуація; навчально-пізнавальна евристична діяльність; метод «мозкова атака».

Повний текст:

PDF

Посилання


Головань Т. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності

процесу навчання / Т. Головань // Рідна школа. – 2004. – № 6. – С. 15–

Методика профессионального обучения: практикум / А. С. Степанова-Быкова, Е. Е. Савченко, А. С. Карманова, О. В. Константинова. – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – 99 с. (Методика профессионального обучения: УМКД № 1513/1115-2008 / рук. творч. коллектива Т. Г. Дулинец).

Морозова Н. Т. Учителю о познавательном интересе / Т. Н. Морозова // Психология и педагогика. – 2007. – № 2. – С. 7–10.

Навчально-виховний процес у професійно-технічних закладах [Текст]: навч. посіб. : [рек. Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як навч. посіб. для студ. ВНЗ] / Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія, Л. С. Шевченко, Ю. В. Бадюк; [за ред. Р. С. Гуревича]. – Вінниця : [Планер], 2011. – 355, [1] с.

Психологічна енциклопедія / автор-упорядник О. М. Степанов. – К. : «Академвидав», 2006.

Теорія і методика професійної освіти [Текст] : навч. посібник : рек.

МОН України / З. Н. Курлянд, І. О. Бартєнева, І. М. Богданова [та ін.];

за ред. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. – 390, [1] с.

Хуторской А. В. Дидактическая эвристика: Теория и технология

креативного обучения / А. В. Хуторской. – М. : Издательство МГУ,

– 420 с.

Щукина Г. И. Педагогические проблемы формирования

познавательных интереса учащихся / Г. И. Щукина. – М. : Педагогика,

– 203 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ