DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2017.137644

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ – НЕОБХІДНА УМОВА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ

Валерій Титаренко

Анотація


У статті розкриті питання значення здоров’я, як обов’язкової умови життя кожної людини, визначені складові здорового способу життя. Охарактеризоване раціональне харчування, як один із компонентів здорового способу життя. Показано, що рухова активність є невід’ємною складовою здорового способу життя людини у побуті, процесі навчання, праці та під час дозвілля. Відмічено, що дефіцит вітамінів є причиною порушення фізичного і розумового розвитку. Виділений режим дня учнівської молоді та вказано на необхідність його дотримання. У статті подана класифікація найнебезпечніших продуктів харчування.

Ключові слова


здоров’я; здоровий спосіб життя; складові здорового способу життя; рухова активність; раціональне харчування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гавриленко Ю. М. Виховання здорового способу життя

старшокласників у процесі навчально-виховної діяльності

загальноосвітніх шкіл : дис. канд. пед. наук: спец. 13.00.07 /

Ю. М. Гавриленко. – Херсон, 2006. – 212 с.

Дячков В. Проблемне паління / В. Дячков // Позакласний час. – 2004. – № 19. – С. 101–102

Зайцева Ю. Формування здорового способу життя учнів у

позаурочний час / Ю. Зайцева // «Технології здоров’язбереження в

загальноосвітніх і вищих навчальних закладах України: проблеми та

перспективи»: матеріали IV Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції. – Полтава, 2013. – 237 с.

Ілюха В. Харчування за зміцнення умов довкілля / В. Ілюха, Л. Ілюха, Л. Даниленко, Н. Підгора // Біологія. – 2006. –№36. – С. 18–20

Карпова І. Б. Фізична культура та формування здорового способу

життя: [навч. посіб. для студ. вузів] / І. Б. Карпова, В. Л. Корчинський, А. В. Зотов. – К.: КНЕУ, 2005. – 104 с.

Коломієць А. К. Здоровий спосіб життя. Пропаганда на уроках біології // А. К. Коломієць / Біологія. – 2004. – № 33. – С. 2–7.

Коноваленко Л. М. Шкідливі звички наших дітей. Батьківські збори /

Л. М. Коноваленко // Айболить. – 2004. – №6. – С. 20–24

Про загальну середню освіту: Закон України від 13.05.1999 N 651XIV (ред. від 25.12.2015 р.) – Київ : Верховна Рада України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nmcdon.org.ua/index.php/joomlapages/2016-06-01-01-18-36/kerivnykam/item/2124-zakon-ukrayiny-prozahalnu-seredniu-osvitu-iz-zminamy-2016-roku


Пристатейна бібліографія ГОСТ