DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137651

ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ПОЛТАВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Людмила Андрощук

Анотація


У статті проаналізовано основні етапи становлення хореографічно- педагогічної освіти в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. В результаті дослідження: 1) обґрунтовано роль діяльності В. Верховинця в розвитку хореографічного мистецтва на Полтавщині; 2) проаналізовано діяльність творчих колективів Полтавщини як підґрунтя розвитку хореографічно-педагогічної освіти; 3) висвітлено етапи становлення спеціальності «Хореографія» в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка;4) представлено напрями діяльності кафедри хореографії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка як центру культурно-творчої, методичної, науково- просвітницької діяльності регіону та України.

Ключові слова


етапи становлення; творчий колектив; хореографічно-педагогічна освіта; спеціальність «Хореографія»; кафедра хореографії; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Благова Т. О. Розвиток шкільної і професійної мистецької освіти на

Полтавщині (друга половина XIX – початок XX ст.): навч. посіб. [для

студ. вищ. навч. заклад.] / Т. О. Благова. – Полтава: Оріяна, 2009. –

с.

Благова Т. О., Жиров О. А. Теорія і методика європейських танців. –

[Електронний ресурс] : навч.-наоч. посіб. [для студ. вищ. пед. навч.

закл.] / Т. О. Благова, О.А. Жиров. – 250 MB. – Полтава, ПДПУ імені

В. Г. Короленка, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. –

Систем. вимоги: Celeron 633MHz; 128 MB RAM; CD-ROM Windows

/2000/Me/XP/Vista; Microsoft Word 97-2007; Microsoft Office Power

Point 97-2007. – Назва з титул. екрану.

Благова Т. О. Розвиток мистецьких дисциплін у навчальних закладах Полтавщини (друга половина XIX – початок ХХ століть) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 «Загальна педагогіка та історія педагогіки» / Благова Тетяна Олександрівна: Житомирський державний університет імені Івана Франка. – Житомир, 2006. – 26 с.

Верховинець В. Весняночка. Ігри з піснями для дітей дошкільного віку та молодших школярів. – К.: «Музична Україна», 1979. – 335 с.

Верховинець В. М. Теорія українського народного танцю /

В. М. Верховинець. – 5-те вид., доп. – К.: «Музична Україна», 1990. –

с.

Горголь П. С. Кафедра хореографії Полтавського національного

педагогічного університету імені В. Г. Короленка / П. С. Горголь //

Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного

мистецтва: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф.;

Полтава, 6‒7 грудня 2010 р. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2011. – С. 6‒8.

Горголь П. С. Творчий шлях народного ансамблю бального танцю

«Грація»: традиції і перспективи розвитку Хореографічне мистецтво у

контексті культурно-освітніх процесів: матеріали всеукр. наук.-практ.

конф., 12‒13 груд. 2005 р. – Полтава, 2006. – С. 35‒41.

«Жінхоранс». Енциклопедія сучасної України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=18152

Заслужений ансамбль пісні і танцю України Лтава. [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: https://mbk-poltava.org.ua/groups/narodnatvorchist/zasluzheniy-ansambl-pisni-i-tancyu-ukrayini-ltava-im-vmishchenka.html

Кулько О. П. Заслужений ансамбль пісні і танцю України «Лтава» імені В. Ю. Міщенка: історія створення та розвитку / О. П. Кулько // Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі сучасності: матер. IV Всеукр наук-практ конф., 29‒31 березня 2017 р., Полтава / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава: Видавництво «Симон», 2017. – С. 114‒117.

Кім Василенко: життєвий шлях і досвід мистецько-педагогічної

діяльності: навч. посіб. / упор. О. А. Жиров. – Полтава, 2008. – 234 с.

Пісенно-танцювальний ансамбль «Полтава». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://filarmonia-poltava.org.ua/groups/pisenno-tancyuvalniyansambl-poltava.html

Погребняк М. М. Китайський танець. Історія розвитку: [навч.-метод. посіб. Для студ. вищ. навч. закл.] / М. М. Погребняк. – Полтава : ПДПУ імені В. Г. Короленка, 2004 – 88 с.

Тенденції і перспективи розвитку світового хореографічного

мистецтва: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конф.;

Полтава, 6‒7 грудня 2010 р. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка,

– 128 с.

Таранцева О. О. Формування фахових умінь майбутніх вчителів

хореографії засобами українського народного танцю : автореф. дис. ...

канд. пед. наук: 13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» /

Таранцева Олена Олександрівна ; Ін-т педагогіки і психології проф.

освіти АПН України. – К., 2002. – 20 с.

Хореографічне мистецтво у контексті культурно-освітніх процесів:

матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 12‒13 груд. 2005 р. – Полтава,

– 282 с.

Художні практики та мистецька освіта у крос культурному просторі

сучасності : матер. IV Всеукр наук.-практ. конф., 29‒31 березня 2017 р., Полтава / [упоряд. М. М. Погребняк]. – Полтава: Видавництво

«Симон», 2017. – 228 с.

ПНПУ: психолого-педагогічний факультет: кафедра хореографії.

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ped.pnpu.edu.ua/

horeografia.php


Пристатейна бібліографія ГОСТ