DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137663

ОРГАНІІЗАЦІЯ САМОВДОСКОНАЛЕННЯ КОНЦЕРТНО- ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ СТУДЕНТІВ- ІНСТРУМЕНТАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Тетяна Олійник

Анотація


У статті досліджується проблема організації процесу самовдосконалення концертно-виконавської майстерності студентів- інструменталістів у процесі фахової підготовки. Автор доводить необхідність зазначеного процесу у професійній підготовці фахівців- музикантів, яка полягає у допомозі студентам-виконавцям мобілізувати власні зусилля задля формування концертно-виконавської майстерності, перетворити своє рішення вдосконалюватись у цьому напрямку в збалансовані раціональні дії, розробити стратегію формування зазначеного утворення, знайти необхідні для цього засоби.

Ключові слова


самовдосконалення; майстерність; концертно- виконавська майстерність; студенти-інструменталісти; фахова підготовка

Повний текст:

PDF

Посилання


Кирнарская Д. К. Психология музыкальной деятельности. Теория и

практика : [уч. пособие для студентов] // Д. К. Кирнарская,

Н. И. Киященко, К. В. Тарасова. – М.: Академия, 2003. – 237 с.

Кремешна Т. І. Формування педагогічної самоефективності майбутніх учителів музики: дис. …канд. пед. наук: спец. 13.00.04 / Т. І. Кремешна. – Одеса, 2008. – 250 с.

Лефевр В. А. Рефлексия / В. А. Лефевр. – М.: «Когито-Центр», 2003. – 496 с.

Словник-довідник з професійної педагогіки / [ред.-упоряд.

Семенова А. В.]. – Одеса: Пальміра, 2006. – 272 с.

Степанова М. А. Самосвідомість музиканта-виконавця: деякі

психологічні і педагогічні аспекти / М. А. Степанова. – М., 2001. – С. 9.

Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано : [учеб. пособие для

студентоа пед. ин-тов по спец. №2119 «Музыка и пение»] / Г.М. Цыпин. – М.: Просвещение, 1984. – 176 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ