DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137673

ІСТОРИЧНИЙ ОГЛЯД ЗАРОДЖЕННЯ ХУДОЖНЬОЇ РОБОТИ НА ПЛЕНЕРІ

Ольга Сова

Анотація


У статті представлена ретроспектива зародження та розвитку роботи художників на пленері. Розкрито вагомість впливу на світовий пленерний живопис творчості митців «барбізонської школи» та імпресіоністів. Висвітлено яскраві особистості представників українського національного пленерного живопису XIX–ХХ ст. Окреслено значення творчої пленерної практики у системі навчального процесу художньо-педагогічного вищого навчального закладу. Виявлено, що на пленері студенти отримують досвід роботи в природних умовах, удосконалюють технологічні уміння і навички роботи з простором, об’ємом, формою, колоритом.

Ключові слова


пленер; живопис; пейзаж; художники-барбізонці;імпресіонізм; українські пейзажисти; пленерна практика; вчитель образотворчого мистецтва.

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко Є. В. Характеристика основних естетичних параметрів

імпресіоністичної техніки у пленерному живописі / Є. В. Коваленко //

Гілея:науковий вісник: Збірник наукових праць. – К., 2014. – Випуск

– С. 253‒256.

Лильо-Откович З. Український пейзажний живопис ХІХ – початку ХХ сторіччя / З. Лильо-Откович. – К.: Балтія-Друк, 2007. – 120 с.

Соколинский В. М. Формирование художника-педагога средствами

живописи пейзажа: автореф. дис. … док. пед. наук : 13.00.02 /

Соколинский Владимир Михайлович; [Место защиты: Моск. пед. гос.

ун-т]. – Москва, 2009. – 40 с.

Черватюк В. О. Методичні рекомендації з пленерного живопису для

молодих художників / В. О. Черватюк // Українська академія

мистецтва. – К., 2013. – Випуск 21. – С. 44‒51.

Черватюк В. О. Пленерний живопис – невідʼємна складова художньої освіти / В. О. Черватюк // Мистецька освіта. – К., 2010. – С. 403‒409.

Чурсіна В. І. Робота на пленері. Проблеми теорії і творчої практики / В. І. Чурсіна // Мистецтвознавчі та культурні аспекти дизайну. –

Харків: ХДАДМ, 2011. – Вип. 5 – С. 149‒152.

Шевнюк О. Л. Методика навчання образотворчого мистецтва у вищих навчальних закладах: Навч. Посіб. / О. Л. Шевнюк. – Київ: Освіта України, 2017. – 311 с.

Юр М. Естетико-культурологічні особливості художнього простору в

живописі імпресіонізму [Електронний ресурс] / М. Юр // МІСТ:

Мистецтво, історія, сучасність, теорія. – 2014. – Вип. 10. – С. 255–269. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mist_2014_10_21.

Яланський А. В. Композиція пейзажу як фактор ефективного розвитку художньо-образного мислення студентів / А. В. Яланський //

Українська академія мистецтва. – К., 2014. – Випуск 23. – С. 18‒28.

Böhlich A. Mit Feder, Stift und Pinsel / Adolf Böhlich, Alexander Alfs //

Eine Anleitung für grafisches Gestalten. 2. Auflage. – Berlin: Volk und

Wissen Volkseigener Verlag, 1983. – 203 s.


Пристатейна бібліографія ГОСТ