DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137680

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТАНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ТУРЕЧЧИНІ

Володимир Федина-Дармохвал

Анотація


У статті описуємо основні структурні особливості турецької системи вищої освіти в її історичному розрізі, де звертаємо увагу на складну структуру, що виникла після раптового та широкого розширення системи в останні роки. Аналізуємо особливості інституцій, що складають систему вищої освіти, їхнє академічне середовище, зміни що характеризується локальною та часовою взаємодією з суспільством в цілому. Акцентуємо увагу на кількісних показниках залученості студентів до навчального процесу оволодіння вищою освітою.

Ключові слова


вища освіта Туреччини; університети; моделі вищої освіти; студенти; фінансова незалежність; демографічні зміни; доступ до вищої освіти; попит; фази вищої освіти.

Повний текст:

PDF

Посилання


Doğramacı I. Bilkent Ünıversitesi M,tevvel, Heyet Başkanı / I. Doğramacı. – Ankara, Eylül. – 2007. – 130 s. – S. 75.

Doğramacı I. Türkiye de ve dünyada yüksek öğretim yönetimi /

I. Doğramacı. – Ankara, Eylül. – 2007. – 104 s. – S. 20.

Çetinsaya G. Büyüme kalite uluslararasılaşma Türkiye yükseköğretimi için bir yol haritası / G. Çetinsaya. – Eskişehir, Mayıs. – 2014. – 200 s. –

S. 26, 63.

Küçükcan T., Gür B. Türkiye de yüksekögretim. Harşılaştırmalı bir analz / T. Küçükcan , B. Gür. – Ankara, Haziran. – 2009. – 240 s. – S. 41, 56, 93.

Sağlam M. Türk eğitim tarihi / M. Sağlam. – Ankara, Ocak. – 2013. 292 s. – S. 209, 243.

Yoluk M. XVIII yüzyılda Osmanlı Devletinde egitim ve öğretim faaliyetleri. Yüksek lisans tezi / Konya. – 2010. – 130 s. – S. 107


Пристатейна бібліографія ГОСТ