DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137682

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ СПЕЦКУРСУ «ЕТНОКУЛЬТУРНІ ОСНОВИ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ І ХОРЕОГРАФІЇ З КНР» У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Чжан Їн

Анотація


У статті висвітлюється методика та особливості впровадження у вищих педагогічних навчальних закладах України спецкурсу «Етнокультурні основи професійної діяльності майбутніх учителів музики і хореографії з КНР». Автор розглядає етапи, дидактичні засоби організації спецкурсу, основні положення, якими керувались при виборі навчального матеріалу. У статті висвітлюються основні теми, які були запропоновані студентам для вивчення на заняттях спецкурсу та різноманітні форми його організації: лекційні заняття, семінарські заняття (оргдіалог, евристична бесіда, семінар-аукціон, круглий стіл), практичні заняття, самостійна робота.

Ключові слова


спецкурс; етнокультурна компетентність; професійна підготовка; форми; засоби; положення; ділові ігри.

Повний текст:

PDF

Посилання


Арзамасцева Н. Г. Формирование этнокультурной компетентности

будущих социальных педагогов в вузе текст: Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Н. Г. Арзамасцева. – М., 2000. – 18 с.

Афанасьева А. Б. Этнокультурное образование: сущность, структура содержания, проблемы совершенствования / А. Б. Афанасьева // Знание. Понимание. Умение. – 2009. – №3. – С. 189–195.

Барлиани И. Я., Грицкевич О. В. Менеджмент, методические указания / И. Я. Барлиани, О. В. Грицкевич. – Новосибирск, 2001. – 63 с.

Илларионов В. П. Переговоры с преступниками / В. П. Илларионов. – М., –1993. – 198 с.

Коновалова Л. В. Формирование и развитие этнокультурной

компетентности педагогов в процессе непрерывного образования:

Автореф. Дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.08 / Л. В. Коновалова. – Великий Новгород, 2011. – 39 с.

Поштарева Т. В. Педагогические условия формирования этнокуль-

турной компетентности и толерантности детей: монография /

Т. В. Поштпрева. – Ставрополь: СКИПКРО, 2005. – 112 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ