DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.137686

ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКІЙ ГУБЕРНІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Світлана Якименко, Ольга Селятенко

Анотація


У статті розкрито об’єктивні умови, що склалися в Херсонській губернії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та сприяли розвитку мережі навчальних закладів для підготовки сестер милосердя. Автором виокремлено події в Європі (створення перших шкіл для медсестер), на теренах Російської імперії (створення Товариства Червоного Хреста та військові події), а також в Херсонській губернії (низький рівень медичного обслуговування населення, діяльність місцевого управління Товариства Червоного Хреста), що передували появі спеціальних навчальних медичних закладів для сестер милосердя та зумовили зміст їх навчально-виховного процесу

Ключові слова


історія освіти; медсестринська освіта; сестра милосердя; община сестер милосердя; Херсонська губернія.

Повний текст:

PDF

Посилання


100-років діяльності Товариства Червоного Хреста / [За ред.

В. Ф. Зубко]. – Київ : Здоров’я, 1967. – 29 с.

Walker K. The Story of Medicine / K. Walker. – New York : Oxford

University Press, 1995. – 343 p.

Вороненко Ю. В. Історія розвитку сестринської справи в Україні (огляд літератури) / Ю. В. Вороненко, Т. І. Чернишенко, М. Б. Шегедин // Медсестринство. – № 3. – 2012. – с. 4–11

Гончарова Н. О. Дворяни Херсонської Губернії в діяльності

Російського Товариства Червоного Хреста наприкінці ХІХ – на початку

ХХ ст. / Н. О. Гончарова // Наукові праці історичного факультету

Запорізького національного університету. – 2014. – Вип. 41. – С. 71‒76

Історія міст і сіл Української РСР. В 26 томах. Т.: Херсонська область. – Київ : Голов. ред. Укр.рад енцикл. АН УРСР, 1972. – 687 с.

Історія міст і сіл Української РСР. В 26 томах. Т.: Кировоградська

область. – Київ : Голов. ред. Укр.рад енцикл. АН УРСР, 1972. – 813 с.

Иллюстрированный календарь Красного Креста на 1914 год. – СПб,

– 500 с.

Исторический очерк деятельности Российского общества Красного

Креста / [Сост. под ред. М. М. Федорова В. Ф. Боцяновским.] – СПб :

Государственная типография, 1896. – 148 с.

Кармалюк С. П. Діяльність організації Червоного Хреста в Україні

(1867–1920 рр.): десерт. … канд.. іст. наук: 07.00.01 / Кармалюк Сергій Павлович. – Кам’янець-Подільський, 1998. – 183 с.

Обзор Херсонской губернии за 1883 год: Приложение к

Всеподданейшему отчету Херсонского губернатора. – Херсон:

Типография Губернского правления, 1884. – 48 с.

Российское общество Красного Креста, состоящее под Высочайшим покровительством ее Императорского Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны. – СПб: Типография Н. А. Лебедева, 1882. – 20 с.

Светляков А. Г. К истории подготовки медицинских сестер в нашей

стране / А. Г. Светляков // Медицинская сестра. – 1966. ‒ № 5. – с. 48‒50.

Хроника. Новейшие книги // Вестник Европы. – 1871. – Май. –

Петербург, – 1871. – с. 465‒486.

Шегедин М. Б. Медико-соціальні основи реформування медсестринських кадрових ресурсів системи охорони здоров’я : дис.. … докт мед наук: 14.02.03. / Шегедин Марія Броніславівна – Київ, 2001. – 360 с.

Шегедин М. Б. Історія медицини та медсестринства. / М. Б. Шегедин, Н. О. Мудрик – Тернопіль : Укрмедкнига, 2003. – 328 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ