DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.148987

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ХОРЕОГРАФІЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Людмила Андрощук

Анотація


У статті розглянуто основні етапи розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Херсонському державному університеті (підготовчий, становлення та модернізації). У результаті дослідження: 1) проаналізовано еволюцію основних етапів розвитку спеціальності «Хореографія» в Херсонському державному університеті; 2) визначено роль танцювальних колективів та дитячої хореографічної школи для розвитку хореографічно-педагогічної освіти в Херсонському державному університеті на всіх його етапах; 3) висвітлено діяльність кафедри хореографічного мистецтва Херсонського державного університету як центру культурно-творчої, методичної, науково-просвітницької діяльності регіону та України.

Ключові слова


хореографічно-педагогічна освіта; етапи розвитку; танцювальні колективи; навчально-методична діяльність; хореографічна спеціальність; кафедра хореографічного мистецтва; хореографічний фестиваль; конференція; дитяча хореографічна школа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Білоусенко І. Засоби розвитку мистецько-педагогічно-культуро-логічних пошуків керівників хореографічних колективів Херсонщини ІІ половини ХХ століття (на прикладі творчої діяльності народного ансамблю танцю «Чубарики». Аркадия: культуролог и искусствовед. Журнал. 2014. Вип. 2(39). URL: http://storage.library.opu.ua/online/ periodic/a-2(39)2014/7.pdf (дата звернення 15.10.2018).

Дитяча хореографічна школа факультету культури і мистецтв Херсонського державного університету. URL: http://www.kspu.edu/ About/Faculty/FCultureArts/choreography/HorShkola.aspx (дата звернення 15.10.2018).

Кафедра хореографічного мистецтва Херсонського державного університету. URL: http://www.kspu.edu/About/Faculty/FCultureArts/ choreography.aspx (дата звернення 15.10.2018).

Концепція розвитку Херсонського державного університету на 2012–2022 рр. URL: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%9A%D0% BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83%20%D0%A5%D0%94%D0%A3.pdf?id=1fe25371-3ca6-4f42-8384-c9d7459dfb5e (дата звернення 15.10.2018).

Паспорт кафедри класичної хореографії та методики викладання: навч.-метод. посіб. / А. Є. Рехліцька та ін. Херсон: ХДУ, 2010. 84 с.

Паспорт кафедри народно-сценічної, сучасної хореографії: навч.-метод. посіб. / В. В. Чуба та ін. Херсон : ХДУ, 2010. 89 с.

Положення ІІІ обласного хореографічного конкурсу малих груп «Ми з України»: офіц. текст. Херсон, 2017. 6 с.

Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон). Херсон, 2009. 289 с.

Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (м. Херсон). Херсон, 2014.134 с.

Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., (27–28 бер. 2015, м. Херсон). Херсон, 2015. 292 с.

Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва: програма Всеукр. наук.-практ. конф. (27–28 бер. 2015, м. Херсон). Херсон, 2015. 22 с.

Рехліцька А. Є. Мистецтво балетмейстера: навч. посіб. Херсон: ХДУ, 2012. 93 с.

Рехліцька А. Є., Білоусенко І. В. Рухи класичного танцю у схемах: навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. спец-ті «Хореографія». Херсон: ХДУ, 2014. 72 с.

Статут Херсонського державного університету (нова редакція): Затверджено наказом Міністерства освіти і науки України № 430 від 5.04.2016 року: офіц. текст. Херсон, 2016. 55 с.

Терешенко Н. В. Історія та методика бального танцю. Модуль «Історико-побутовий танець»: навч.-метод. посіб. для студентів денної, заочної та екстернатної форм навчання спеціальності «Хореографія». Херсон: ХДУ, 2009. 44 с.

Терешенко Н. В. Історія та методика бального танцю: навч.- метод. посібн. для студентів напрямку підготовки (спеціальності) «Хореографія» вищих навчальних закладів. Херсон: МПП «Издательство «ІТ», 2015. 220 с.

Указ Президента України Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року URL: http://zakon3.rada.gov.ua/ laws/show/344/2013 (дата звернення 15.10.2018).