DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149223

РОЗВИТОК ГРАФІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

Оксана Заїка

Анотація


У статті розглядається поняття графічної грамотності, розвиток якої має особливе значення для усвідомленого засвоєння учнями геометрії, розв’язування геометричних задач, а також усвідомленого засвоєння ними інших навчальних предметів (мистецтва, креслення, алгебри, фізики, географії та ін.). Даються різні означення графічної грамотності. Виділяються рівні та види графічної грамотності тих, хто навчається; компоненти графічних знань та навчальні предмети, під час вивчення яких вони формуються. Розглядаються на прикладі вивчення курсів вищої геометрії шляхи формування та розвитку графічної грамотності у майбутніх вчителів математики.

Ключові слова


графічна грамотність; функціональна графічна грамотність; графічні уміння; графічні знання; вища геометрія; проективна геометрія; задачі на побудову; креслярські інструменти

Повний текст:

PDF

Посилання


Ботвинников А. Д. Методическое пособие по черчению: к учебнику А. Д. Ботвинникова. «Черчение. 7–8-е классы». Москва: Просвещение, 2004. 159 с.

Бутко С. М. Формування графічної грамотності на уроках математики з метою забезпечення інтелектуального розвитку учнів, розвитку їх уваги, памяті, логіки, культури мислення та інтуїції. URL: http://refs.in. ua/s-m-butko-tvorcha-robota-formuvannya-grafichnoyi-gramotnosti-u.html (дата звернення 23.08.2018).

Графіка. URL: http://seslova.com.ua/word/Графіка_%28вигляд_змалює._ мистецтва%29-27344u (дата звернення 23.08.2018).

Заїка О. В. Методична система навчання проективної геометрії в педагогічних університетах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ,2013. 257 с.

Заїка О. В. Різні види геометрії та особливості їх навчання. Фізико-математична освіта: науковий журнал. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. Вип. 3(13). С. 62–67.

Заїка О. В., Заїка С. О. Проективна геометрія: методичні рекомендації для викладачів та студентів фізико-математичних факультетів. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2010. 158 с.

Пермякова М. Ю. Характеристика понятия «функционально-графическая грамотность обучающихся. Мир науки, культуры, образования. 2012. № 6(37). С. 251–253.

Четверухин Н. Ф. Изображение фигур в курсе геометрии: [пособие для учителей и студентов]. изд. 2-е испр. Москва: Просвещение, 1958. 216 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ