DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149229

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-МІЖНАРОДНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Марія Клепар

Анотація


У статті здійснено комплексний аналіз проблеми організації наукової діяльності студентів-міжнародників у закладах вищої освіти (ЗВО) України. Визначено чинники, що зумовлюють зростання її значущості за сучасних умов переходу до ступеневої системи вищої освіти, технологізації освітнього процесу, інтеграції у європейський і світовий освітньо-науковий простір. Виходячи з аналізу категорійно-поняттєвого апарату досліджуваної проблеми, запропоновано визначення наукової діяльності студентів-міжнародників як інтелектуально-творчої діяльності, що є важливим складником системи професійної підготовки у ЗВО, спрямованої на здобуття нових знань у процесі навчальної роботи і поза нею, поглиблюється й вдосконалюється шляхом самостійної роботи та становить необхідне підґрунтя для творчого виконання професійних обов’язків.
Визначено і схарактеризовано основні аспекти організації і розвитку наукової діяльності студентів-міжнародників у ЗВО України.


Ключові слова


заклад вищої освіти; професійна підготовка студентів-міжнародників; галузь знань «Міжнародні відносини»; організація наукової діяльності студентів; навчальна науково-дослідницька робота

Повний текст:

PDF

Посилання


Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» у 2017/2018 н.р. URL: www.iir.edu.ua/press_center/.../ir_competition_il/.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.14 р. № 1556-VII. Голос України. 2014. № 35–36. 1 вересня. Спецвипуск.

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 р. URL: https://pensia.ua.

Кафедра міжнародного права – Інститут міжнародних відносин. URL: www.iir.edu.ua/ru/education/international_law/international_law_chair

Кафедра міжнародних відносин. Національний університет Острозька академія. URL: www.oa.edu.ua/ua/departments/mizhn/mizhn_mizhn.

Кафедра міжнародної інформації Львівської політехніки. URL: lp.edu.ua/.../kafedra-mizhnarodnoyi-informaciyi-lvivskoyi-p...

Київський міжнародний університет (КиМУ). Київ. URL: Education.ua https://www.education.ua/ua/universities/79/.

Міжнародних економічних відносин – ХНУ імені В. Н. Каразіна. URL: www.univer.kharkov.ua/ua/departments/tourist/chair.

Навчання – Інститут міжнародних відносин. URL: www.iir.edu.ua/ education.

Факультет мiжнародної економiки i менеджменту – КНЕУ. URL: https://meim.kneu.edu.ua.

Хмельницький національний університет (ХНУ), факультет міжнародних відносин. URL: www.khnu.km.ua/


Пристатейна бібліографія ГОСТ