DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149230

ТИПОЛОГІЯ СІМЕЙ ЗА РІЗНИМИ ОЗНАКАМИ

Тетяна Кобилянська

Анотація


У статті здійснено аналіз типології сімей за різними ознаками. Встановлено, що в одних випадках за основу класифікації береться благополуччя сім’ї, в інших ‒ стаж її розвитку, в третіх ‒ спосіб життя тощо. Розкрито, що підходи до типології сімей носять прикладний характер і не дають закінченого уявлення про сімейне «дерево». Встановлено, що сьогодні переважаючий тип сім’ї ‒ це прості нуклеарні сім’ї, що складаються з подружжя з дітьми або без них, неповні сім’ї, сім’ї одиноких матерів, розлучених жінок і вдівців. Здійснено класифікацію неблагополучних сімей: 1 група ‒ сім’ї з відкритою формою сімейного неблагополуччя, 2 ‒ з прихованою формою сімейного неблагополуччя, 3 ‒ «граничні сім’ї».

Ключові слова


сім’я; тип сім’ї; неблагополучні сім’ї; нуклеарні сім’ї; класифікація сімей; психологія сім’ї; дисфункціональні сім’ї

Повний текст:

PDF

Посилання


Бычкова О. С. Формирование профессиональной готовности будущего психолога к взаимодействию с дисфункциональной семьей: дис. ... канд. пед. наук. Калининград, 2006. 269 с.

Горохова И. В. Профессиональная подготовка социального педагога к работе с замещающей семьей: дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2011.253 с.

Данилова Е. А., Кошелева М. А. Проблемы современной семьи: Социокультурные и психологические проблемы современной семьи. Актуальные вопросы сопровождения и поддержки: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Тула, 21–22 окт. 2015 г.). Тула: Тульский полиграфист, 2015. С. 36–40.

Ефименко В. Н. Подготовка социальных педагогов в вузе к осуществлению поддержки неблагополучных семей: дис. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2007. 262 с.

Капська А. Й., Пеша І. В. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 232 с.

Куб’як Н. Критерії готовності майбутніх педагогів до роботи з дистантними сім’ями. Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка та психологія. 2005. Вип. 262. С. 75–81.

Сахапова Э. И. Формирование готовности к работе с семьей у будущих педагогов-психологов: дис. ... канд. пед. наук. Казань, 2006. 230 с.

Солодилова И. В. Профессиональная готовность будущих социальных педагогов в вузе к работе с неполными семьями: дис. ... канд. пед. наук. Москва, 2009. 271 с.

Торохтий В. С. Психология социальной работы с семьей. Москва: Центр социальной педагогики, 1996. 165 с.

Трубавіна І. М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю: навч. посіб. Київ: ДЦССМ, 2002. 132 с.

Черепєхіна О. А. Особливості психологічної готовності психологів до професійної діяльності у спорті: автореф. дис. … канд. психол. наук. Київ, 2006. 20 с.

Чобанян А. В. Теоретичний аналіз підготовки майбутніх спеціальних психологів до здійснення психолого-педагогічного супроводу. Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти. 2015. № 1. С. 70–75.


Пристатейна бібліографія ГОСТ