DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149234

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Лілія Моргай

Анотація


У статті висвітлена робота соціального працівника з людьми похилого віку. Охарактеризовано головні підходи, принципи, обов’язки соціального працівника, що спрямовані на дану категорію українського суспільства.
Останнім часом зростає кількість людей похилого віку, які звертаються за допомогою до соціального працівника. Вивчення досвіду та особливостей роботи соціального працівника із зазначеною категорією населення видається особливо актуальним. У зв’язку із зростаючою кількістю звернень людей похилого віку, збільшується сфера обслуговування установ, які надають допомогу та підтримку даній категорії населення.


Ключові слова


соціальний працівник; похилий вік; соціальні послуги; геронтологія; старість; соціальна робота; принципи соціальної роботи; соціальна політика

Повний текст:

PDF

Посилання


Бочелюк В., Черепєхіна О. Геронтопсихологія: навч. посіб. Київ, 2014. 436 с.

Дубич К. Сучасна система надання соціальних послуг України. Київ, 2015. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=821

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. 2-е вид. Київ, Сімферополь: Універсум, 2012. 536 с.

Коленічнко І. Деякі особливості соціальної роботи з людьми похилого віку. Київ, 2008. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 3972/1/Kolinishenko.pdf

Лукашевич М. П., Семигіна Т. В. Соціальна робота: підручник. Київ, 2009. 367 с.

Соціальна робота з людьми похилого віку. Київ, 2006. URL: http://refy. ru/85/300703-soc-alna-robota-z-lyudmi-pohilogo-v-ku.html

Соціальна робота: навч. посіб. Москва, 1997. 234 с.

Холостова Е. И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебник. Москва: «Дашков и КО», 2002. 295 с.

Шевчук Н. Специфіка соціальної роботи з людьми похилого віку. Київ, 2014. URL: http://socialscience.com.ua/article/597

Яцемирская Р. С., Біленька І. Г. Соціальна геронтологія. Москва, 1999. 202 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ