DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149236

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СТИЛЮ УПРАВЛІННЯ МИСТЕЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Любов Овчиннікова

Анотація


У статті висвітлюється методика формування стилю управління мистецько-педагогічним колективом у майбутніх учителів музики. У даному контексті автор розглядає наступні педагогічні умови: забезпечення мотивації студентів до формування ефективного стилю управління в процесі вивчення спецкурсу «Основи управління мистецько-педагогічним колективом»; впровадження у процес формування стилю управлінської діяльності професійно-особистісного тренінгу; організація самоменеджменту майбутніх учителів музики в контексті формування стилю управління мистецько-педагогічним колективом. Особлива увага приділена етапам, основним положенням, формам та методам, якими керувались при виборі педагогічних умов. Серед них: спецкурс «Основи управління мистецько-педагогічним колективом», лекції, практичні заняття, самостійна робота, диспути, програма та принципи роботи професійно-особистісного тренінгу тощо.

Ключові слова


педагогічні умови; стиль управління; майбутні вчителі музики; спецкурс; професійно-особистісний тренінг; самоменеджмент

Повний текст:

PDF

Посилання


Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновационных технологий, 2000. 608 с.

Борытко Н. М. Педагог в пространстве современного воспитания. Волгоград: Перемена, 2001. 214 с.

Зайверт Л. Ваше время – в Ваших руках: (Советы руководителям, как эффективно использовать рабочее время). Москва: Экономика, 1990. 232 с.

Философский словарь / [под ред. И. Т. Фролова]. 6-е изд., перераб. и доп. Москва: Политиздат, 1991. 560 с.

Фатхутдинов P. A. Производственный менеджмент. Санкт-Петербург: Питер, 2003. 491 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ