DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149250

ОСНОВИ ЦІЛІСНОГО ГАРМОНІЙНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

Оксана Шевчук

Анотація


У статті на основі теоретичного обґрунтування наукової проблеми, вивчення сучасної практики визначено основи цілісного гармонійного розвитку особистості майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки. Схарактеризовано поняттєво-категоріальний апарат та розкрито суть та структуру цілісного гармонійного розвитку особистості майбутніх соціальних працівників. Встановлено, що процес професійної підготовки майбутніх соціальних працівників забезпечує цілісний вплив на особистість майбутнього фахівця, його емоційно-ціннісну, когнітивно-світоглядну й діяльнісно-вольову сфери, стимулює процеси самовиховання, саморозвитку й самоорганізації особистості.

Ключові слова


соціальна сфера; соціальний працівник; соціальна робота; практична підготовка; професійна підготовка; цілісний розвиток; гармонійний розвиток; особистість

Повний текст:

PDF

Посилання


Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 1997. 376 с.

Гусак В. М. Шляхи формування професійної культури майбутніх соціальних працівників в умовах університету. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Сер.: Педагогіка. 2010.Т. 136. Вип. 123. С. 69–73.

Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. проф. І. Д. Звєрєвої. 2-ге вид. Київ, Сімферополь: Універсум, 2013. 536 с.

Закон України «Про виховання дітей та молоді»: проект. Освіта України. 2004. № 72. С. 4–6.

Закон України «Про вищу освіту». 2014. URL: http://www.zakon. rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 1.07.2014).

Мелешко Г., Мелешко О. Психолого-педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя. Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». 2013. № 3. С. 330–336.

Пазекова Г. Е., Пазеков Е. В. Феноменология психологической гармонии личности. Фундаментальные исследования. 2015. № 2–15. С. 3399–3403.

Пивоваров Д. В. Онтология религии. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2009. 506 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ