DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149253

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІЙ НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Інна Шкарбан

Анотація


У статті окреслено тенденції ефективної організації особистісно орієнтованої навчальної діяльності вчителя, доведено пріоритет впровад-ження освітніх інформаційно-комунікаційних технологій, перевагами яких є особистісна спрямованість, інтерактивність, інтенсифікація процесу навчання. Провідними у дослідженні визначено принципи всебічного гармонійного особистісного розвитку студентів відповідно індивідуальних інтелектуальних і психофізіологічних передумов, цінності особистості студента як суб'єкта навчання, професійного особистісного становлення в умовах створення оптимального навчального середовища.

Ключові слова


інтерактивність; інформаційно-комунікаційні технології; мультимедійний електронний освітній ресурс; особистісно орієнтована навчальна діяльність

Повний текст:

PDF

Посилання


Вембер В. П. Бучинська Д. Л. Сучасні типи навчального відео та особливості їх використання у навчальному процесі. Освітологічний дискурс. 2016. URL: http://elibrary.kubg.edu.ua/14069/

Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю., Козяр М. М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті майбутніх фахівців / за ред. член-кор. НАПН України Гуревича Р. С. Львів: СПОЛОМ, 2012. 502 с.

Кадемія М. Ю. Козяр М. М., Рак Т. Є. Інформаційно-комунікаційні технології навчання: словник глосарій. Львів: СПОЛОМ, 2011. 327 с.

Педагогічні технології у безперервній професійній освіті / за ред. С.О. Сисоєвої. Київ, 2001. 502 с.

Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія / В. Г. Редько. Київ: Педагогічна думка, 2017. 618 с.

Редько В. Г. Тенденції конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов для профільної школи. Пріорітетні напрями формування у студентів вищих навчальних закладів професійної іншомовної компетентності. Чернігів: Чернігівський держ. пед. ун-т ім. Т. Г. Шнвченка, 2009. С. 41–48.

Савченко О. Я. Теоретичні підходи до визначення якості шкільної освіти. Педагогіка і психологія. 2007. № 3. С. 2–6.


Пристатейна бібліографія ГОСТ