DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2018.149257

РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ЛІНГВОСАМООСВІТИ

Олександр Шумський

Анотація


У статті обґрунтовано, що ефективність лінгвосамоосвітньої діяльності, забезпечення засвоєння нових способів діяльності, розвиток іншомовних здібностей і відповідних психічних функцій значною мірою залежить від якості організації рефлексії як специфічного процесу, спрямованого на побудову та регуляцію активності поведінки та діяльності індивіда. Розглянуто сутність рефлексії, як психологічного феномену, її форми та регулятивний механізм. Визначено структуру, роль і значення процесу рефлексії лінгвосамоосвітньої діяльності майбутніх учителів іноземних мов.

Ключові слова


лінгвосамоосвітня діяльність; рефлексія; структура; компоненти; регулятивний механізм; самоконтроль; самоаналіз; самооцінка; метапроцеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Flavell J. H. Metacognitive aspects of problem solving. The nature of intelligence / L. B. Resnick (Ed.). Hillsdale, NJ: Earlbaum, 1976. Pр. 231–235.

Korthagen F. A. J., Vasalos A. From reflection to presence and mindfulness: 30 years of developments concerning the concept of reflection in teacher education. URL: http://www.kernreflectie.nl/Media/pdf/EARLI %20paper.pdf. (Last accessed: 19.10.2018).

Manen van M. Researching lived experience: human science for an action sensitive pedagogy. London: Routlege, 1998. 220 p.

Moon J. A. Reflection in learning and professional development: Theory and practice. London: Routledge, 2000. 240 p.

Карпов А. В., Скитяева И. М. Психология метакогнитивных процессов личности. Москва: Институт психологии РАН, 2005. 352 с.

Психология: словарь / ред. А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. Москва: Политиздат, 1990. 494 с.

Словник української мови: в 11 т. / ред. тому А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк. Київ: Наукова думка, 1979. Т. 10. 658 с.

Щедровицкий Г. П. Очерки по философии образования: статьи и лекции. Москва: Эксперимент, 1993. 154 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ