МІЖКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» ДО МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

  • Дмитро Костенко Київський національний університет імені Тараса Шевченка., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-4030-2287
  • Вікторія Олійник Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет»., Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5808-437X

DOI:

https://doi.org/10.31499/2307-4906.3.2021.241732

Анотація

Статтю присвячено вивченню питання формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців галузі «Інформаційні технології» з урахуванням сучасних тенденцій освіти в контексті глобалізації та зміцнення міжкультурних зв’язків. Розглянуто різні аспекти міжкультурної компетентності. Наголошено на актуальності дослідження проблеми формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців галузі «Інформаційні технології» у зв’язку зі зростанням рівня запитів соціуму до фахівців галузі «Інформаційні технології». Уточнено сутність понять «компетентність» і «компетенція», щодо яких не припиняються наукові дискусії. Зосереджено увагу на дослідженні проблеми формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців галузі «Інформаційні технології», яка зумовлена тим, що постійно змінюється соціальний досвід, реконструюється освітня сфера, з’являються вітчизняні та закордонні різновиди авторських педагогічних систем, зростає рівень потреби соціуму у фахівцях галузі «Інформаційні технології». Зазначено, що залучення особистості до іншої культури та її участь у культурному діалозі є головною метою оволодіння іноземними мовами формуванням готовності здобувачів вищої освіти до міжкультурного діалогу, надбанням необхідного рівня як професійної, так і комунікативної, міжкультурної компетентності.
Розглянуто готовність до міжкультурної комунікації як важливий аспект особистісної готовності майбутніх фахівців галузі «Інформаційні технології» до цілісної соціальної взаємодії Звернено увагу на вирішення завдання навчального характеру, що створює умови для розвитку особистості майбутнього фахівця галузі «Інформаційні технології», а також – для готовності до міжкультурної комунікації як вагомого чинника його повноцінної соціалізації та самореалізації в суспільстві.
Зроблено акцент на тому, що готовність до міжкультурної комунікації – одна з сутнісних характеристик майбутнього фахівця галузі «Інформаційні технології», яка спрямована на формування його міжкультурної компетентності. На противагу від компетентності, яка є потенційною якістю особистості, готовність є актуальною якістю особистості.

Ключові слова: міжкультурна компетенція; міжкультурна компетентність; готовність до міжкультурного спілкування; майбутні спеціалісти; компетентності; інформаційні технології; особистість; іноземні мови; освіта

Біографії авторів

Дмитро Костенко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Доктор філософії в галузі державного управління, асистент.

Вікторія Олійник, Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет».

Практичний психолог ліцею «Євроленд», член Асоціації дитячих та сімейних психологів України.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-12

Номер

Розділ

Статті