DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.2.2017.134711

СЕМЬЯ И ШКОЛА, УЧИТЕЛЬ И УЧАЩИЕСЯ: ГРАНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Станислава Белохвостова, Галина Голикова

Анотація


Ніякі досягнення науково-технічного прогресу не можуть забезпечити розвиток індивіда і суспільства без самого активного включення їх в систему безперервної освіти. Створення умов для розвитку здібностей людини з урахуванням його об’єктивно зростаючих можливостей – це і є мета освіти. У той же час ніякі інші засоби не можуть замінити безпосереднього впливу особистості вчителя на інтелектуальний розвиток і моральне виховання учнів. Педагог формує в суспільній свідомості престиж закладу освіти як найважливішого інституту соціалізації дітей та молоді і стверджує цінність освіти. Як показують спостереження, імідж установи освіти позитивно корелює зі стабільним забезпеченням високого рівня розвитку інтелектуально-пізнавальних та творчих здібностей учнів.

Ключові слова


сім’я; школа; учні; розвиток; освітнє середовище; діалог; педагогічна позиція; взаємодія

Повний текст:

PDF

Посилання


Белохвостова С. В. Профессионально-личностное развитие педагога / С. В. Белохвостова // Кiраванне ў адукацыi. – 2012. – № 11. – С. 3–7.

Леонтьев Д. А. Личностное измерение человеческого развития / Д. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 2013. – № 3. – С. 67–80.

Леонтьев Д. А. Новые ориентиры понимания личности в психологии: от необходимого к возможному / Д. А. Леонтьев // Вопросы психологии. – 2011. – № 1. – С. 3–27.

Кривцова С. В. Проблемы современной школы с позиций экзистенциального анализа / С. В. Кривцова // Вопросы психологии. – 2012. – № 1. – С. 13–25.

Маслоу А. Г. Дальние пределы человеческой психики / А. Г. Маслоу. – СПб. : Евразия, 1999. – 432 с.

Тихомирова Т. Н. Взаимосвязь социальной среды с интеллектом и креативностью детей / Т. Н. Тихомирова / Вопросы психологии. – 2011. – № 1. – С. 8–24.

Фельдштейн Д. И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI в.: вызовы информационной эпохи / Д. И. Фельдштейн // Вопросы психологии. – 2013. – № 1. – С. 46–65.


Пристатейна бібліографія ГОСТ