DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134831

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ПАКЕТУ ANSYS В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ З ТЕОРЕТИЧНОЇ ФІЗИКИ

Михайло Дудик

Анотація


У статті досліджені можливості використання комп’ютерних систем кінцево-елементного аналізу у навчальному процесі з теоретичної фізики. Здійснено порівняльний аналіз різних сучасних кінцево-елементних комплексів та обґрунтовано вибір для навчальних цілей програмного комплексу Ansys. Визначено шляхи і форми використання комплексу Ansys у навчанні фізики у вищих навчальних закладах. Описано дидактичний супровід і методика використання програмного комплексу Ansys у викладанні окремих розділів теоретичної фізики.


Ключові слова


комп’ютерне моделювання; комп’ютерні технології навчання; методика навчання фізики; теоретична фізика; метод кінцевих елементів; кінцево-елементний комплекс Ansys

Повний текст:

PDF

Посилання


Васильев В. А. Анализ и выбор программных продуктов для решения инженерных задач приборостроения [Електронний ресурс] / В. А. Васильев, М. А. Калмыкова // Электронный научно-практический журнал «Современная техника и технологии». – Режим доступу : technology.snauka.ru/2013/03/1702

Войтенко Т. Ю. Применение системы Mathematica в обучении теории чисел / Т. Ю. Войтенко, А. В. Фирер // Информатика и образование. – 2015. – № 2.

Ковальчук М. Б. Розв’язування задач математичної фізики у середовищі Maple / М. Б. Ковальчук // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Вип. 1(11). – С. 56–61.

Применение системы компьютерной алгебры maple в обучении проектированию и анализу многомерных математических моделей / А. Г. Коробейников, И. Б. Ахапкина, Н. В. Безрук та ін. // Информатика и образование. – 2014. – № 4.

Корнійчук О. Е. Вивчення похідної разом із Maple / О. Е. Корнійчук // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Вип. 3(9). – С. 61–69.

Носкова О. Е. Прикладные программы при изучении общетехнических дисциплин / О. Е. Носкова, М. М. Манушкина // Информатика и образование. – 2017. – № 2.

Турінов А. М. Використання комп’ютерного моделювання при розв’язанні квантовомеханічних задач / А. М. Турінов, О. М. Галдіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2017. – Вип. 3(13). – С. 170–177.


Пристатейна бібліографія ГОСТ