DOI: https://doi.org/10.31499/2307-4906.1.2018.134833

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕ ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБУЧЕНИЯ

Надежда Ивлева

Анотація


У статті розглядається дуальна система освіти, що передбачає поєднання навчання в навчальному закладі з періодами виробничої діяльності; викладено певні умови впровадження дуального підходу в освітню систему і суттєві чинники, які визначають характер навчання; пропонується роботодавцям інвестувати в освіту, оскільки «на виході» вони отримують готового фахівця, досконало знайомого з особливостями роботи конкретного підприємства; зроблено висновок про те, що дуальна система навчання є успішною моделлю модернізації освіти, яка може бути використана для вирішення існуючих освітніх проблем.


Ключові слова


дуальна освіта; кадрова підготовка; кваліфікаційні вимоги; технологія навчання; практика студентів; обрана професія

Повний текст:

PDF

Посилання


Абдигапбарова У. М. Совершенствование подготовки педагогических кадров в Республике Казахстан на основе дуально-ориентированного подхода / У. М. Абдигапбарова // Материалы Первой республиканской конференции ученых и учителей «Интеграция деятельности школы-колледжа-вуза в условиях дуально-ориентированного подхода». – Алта-Аты, 2016. – С. 5–9.

Дуальное образование // Агентство стратегических инициатив [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://asi.ru/staffing/

dualeducation/

Родиков А. С. Некоторые аспекты профилизации образовательных услуг дуальной системы европейского образования / А. С. Родиков // Вестник Военного университета. – 2010. – № 3(23). – С. 41–46.

Стратегический план Министерства образования и науки Республики Казахстан на 2011–2015 годы [Электронный ресурс]. – Режим доступа : zakon.kz/141156-zakon-respubliki-kazakhstan-ot-27.html

Шаймуханова С. Д. Модернизация образования Республики Казахстан: состояние и перспективы развития / С. Д. Шаймуханова, З. С. Кенжебаева // Успехи современного естествознания. – 2014. – № 5. – С. 174–178.


Пристатейна бібліографія ГОСТ