Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

Збірник наукових праць затверджено постановою Президії ВАК України 16 грудня 2009 р. № 1-05/6 перелік 4 (Бюлетень ВАК № 1, 2010 р.) та перереєстровано 12 травня 2015 р. № 528 як наукове фахове видання щодо публікації наукових досліджень з галузі педагогічних наук.

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095.

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.
Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: двічі на рік.

“Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини” індексується у таких базах даних:

 • Google Scholar;
 • Index Copernicus.

Адреса редакції:

 • 20300, м. Умань, вул. Садова, 2
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини тел/факс: (04744) 4-02-81.
 • E-mail: red.viddil@gmail.com

Зображення домашньої сторінки журналу

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:

Мартинюк М. Т. – доктор педагогічних наук, професор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, академік НАПН України.

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ РАДИ:

Безлюдний О. І. – доктор педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Заступник головного редактора: Браславська О. В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри географії та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Відповідальний секретар: Балдинюк О. Д. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

 • Авраменко О. Б. – доктор педагогічних наук, професор кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Гедзик А. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри технологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Григоренко Т. В. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Грітченко А. Г. – доктор педагогічних наук, професор кафедри техніко-технологічних дисциплін, охорони праці та безпеки життєдіяльності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Заболотна О. А. – доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Загоруйко Л. О. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки та освітнього менеджменту Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Коваль В. О. – доктор педагогічних наук, професор кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Коляда Н. М. – доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені авла Тичини;
 • Кочубей Т. Д. – доктор педагогічних наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Кузь В. Г. – доктор педагогічних наук, професор кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, академік НАПН України;
 • Пащенко Д. І. – доктор педагогічних наук, професор Комунального вищого навчального закладу Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»;
 • Совгіра С. В. – доктор педагогічних наук, професор кафедри хімії, екології та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Тищенко Т. М. – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови та методики її навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
 • Ткачук С. І. – доктор педагогічних наук, професор кафедри професійної освіти та технологій за профілями;
 • Топузов О. М. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України.