Про журнал

Збірник внесено до Категорії "Б" Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (спеціальності: 011, 015). Наказ МОН України від 15.10.2019 № 1301.

Раніше збірник входив до Переліку наукових фахових видань України:

 • Наказ МОН України від 12.05.2015 № 528

 • Наказ МОН України від 2010 року № 1

Засновник: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Реєстраційне свідоцтво: КВ № 7095 від 21.03.2003 р.

Основна цільова аудиторія збірника: провідні вчені, професори, доктори та кандидати наук, доценти, докторанти, аспіранти, наукові співробітники.

Журнал має загальнодержавну та зарубіжну сферу розповсюдження.

Мови видання: українська, російська та англійська.

Періодичність: чотири рази на рік.

У збірнику публікуються результати наукових досліджень актуальних проблем у галузі педагогічних наук: загальної педагогіки та історії педагогіки, теорії та методики навчання, корекційної педагогіки, теорії і методики професійної освіти, соціальної педагогіки, теорії і методики управління освітою, теорії і методики виховання, дошкільної педагогіки, теорії навчання.

"Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету" зареєстрований, реферується та індексується у наступних наукометричних базах даних, пошукових системах та репозитаріях:

Адреса редакції:

Поточний номер

№ 3 (2021)
Опубліковано: 2021-09-29

Статті

Переглянути всі випуски

ЧЛЕНИ РЕДКОЛЕГІЇ:

  • Безлюдний О. І. (головний редактор) – заслужений працівник освіти України, доктор педагогічних наук, професор, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-5191-4054

  • Демченко І. І. (заступник головного редактора) – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи та реабілітації, Національний університет біоресурсів і природокористування України;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4302-7564

  • Балдинюк О. Д. (відповідальний секретар) – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4276-7819

  • Заболотна О. А. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-4901-1053

  • Вакалюк Т. А. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення, Державний університет "Житомирська політехніка";

Google scholar

ORCID: 0000-0001-6825-4697

  • Панченко Є. А. – кандидат педагогічних наук;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3749-7164

  • Вальчак Б. – доктор хабілітований, професор Університету імені Адама Міцкевича в Познані (Польща);

Google scholar

ORCID: 0000-0001-8293-0188

  • Совгіра С. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хімії, екології та методики їх навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-8742-7773

  • Іщенко Л. В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0003-3382-4148

  • Білецька І. О. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики іноземних мов, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-3372-9100

  • Коберник О. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-2842-0168

  • Кучеренко І. А. – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри практичного мовознавства, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-8005-6757

  • Кушнір В. М. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-9037-8060

  • Мартинюк М. Т. – дійсний член Національної академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-1608-9148

  • Муковіз О. П. – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії початкового навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0001-9262-9209

  • Семчук С. І. – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри дошкільної освіти, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;

Google scholar

ORCID: 0000-0002-5200-3727

  • Браславська О.В. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри географії та методики її навчання, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Google scholar

ORCID: 0000-0003-0852-686X-3727